בית | לוח שידורים

לוח שידורים

  • יום ראשון
  • יום שני
  • יום שלישי
  • יום רביעי
  • יום חמישי
  • יום שישי
  • יום שבת
8:00 – 10:00שירים ברצף
10:00 – 12:00שירים ברצף
12:00 – 13:00שירים ברצף
13:00 – 14:00שירים ברצף
14:00 – 16:00שירים ברצף
16:00 – 18:00שירים ברצף
18:00 – 20:00שירים ברצף
20:00 – 22:00שירים ברצף
22:00 – 00:00שירים ברצף
00:00 – 8:00שירים ברצף
8:00 – 10:00שירים ברצף
10:00 – 12:00שירים ברצף
12:00 – 13:00שירים ברצף
13:00 – 14:00שירים ברצף
14:00 – 16:00שירים ברצף
16:00 – 18:00שירים ברצף
18:00 – 20:00שירים ברצף
20:00 – 21:00שירים ברצף
21:00 – 00:00בטברנה בהגשת דני יאסו מזרחי
00:00 – 8:00שירים ברצף
8:00 – 10:00שירים ברצף
10:00 – 12:00שירים ברצף
12:00 – 13:00שירים ברצף
13:00 – 14:00שירים ברצף
14:00 – 16:00שירים ברצף
16:00 – 18:00שירים ברצף
18:00 – 20:00שירים ברצף
20:00 – 21:00שירים ברצף
21:00 – 00:00סופלקי פוטייה עם גבי בן יורם
00:00 – 8:00שירים ברצף
8:00 – 10:00שירים ברצף
10:00 – 12:00שירים ברצף
12:00 – 13:00שירים ברצף
13:00 – 14:00שירים ברצף
14:00 – 16:00שירים ברצף
16:00 – 18:00שירים ברצף
18:00 – 20:00שירים ברצף
20:00 – 21:00שירים ברצף
21:00 – 00:00קסם יווני עם אנג'ליקה
00:00 – 8:00שירים ברצף
8:00 – 10:00שירים ברצף
10:00 – 12:00שירים ברצף
12:00 – 13:00שירים ברצף
13:00 – 14:00שירים ברצף
14:00 – 16:00שירים ברצף
16:00 – 18:00שירים ברצף
18:00 – 20:00שירים ברצף
20:00 – 21:00שירים ברצף
21:00 – 00:00שירים ברצף
00:00 – 8:00שירים ברצף
8:00 – 10:00שירים ברצף
10:00 – 12:00שירים ברצף
12:00 – 15:00סופלקי פוטייה עם גבי בן יורם
15:00 – 18:30קבלת שבת עם אנג'ליקה
18:30 – 20:00שירים ברצף
20:00 – 22:00שירים ברצף
22:00 – 00:00שירים ברצף
00:00 – 8:00שירים ברצף
8:00 – 10:00שירים ברצף
10:00 – 12:00שירים ברצף
12:00 – 13:00שירים ברצף
13:00 – 14:00שירים ברצף
14:00 – 16:00שירים ברצף
16:00 – 18:00שירים ברצף
18:00 – 20:00שירים ברצף
20:00 – 21:00שירים ברצף
21:00 – 00:00בטברנה בהגשת דני יאסו מזרחי
00:00 – 8:00שירים ברצף